Mình thì k rõ lắm, nhưng nếu suy từ nghĩa cơ động mà ra, tức là cảnh sát có thể tham gia vào mọi nhiệm vụ để đem lại trật tự an ninh cho xã hội. Cảnh sát giao thông thì chỉ lo giao thông, cảnh sát khu vực thì chỉ lo vấn đề khu vực của mình, còn cảnh sát cơ động là họ có thể can thiệp vào mọi vấn đề để hỗ trợ các lực lượng khác khi có những chiến dịch, hay những sự kiện cần một số lượng lớn cảnh sát.
Về chức năng thì cảnh sát cơ động không khác gì nhiều so với 113, nhưng mình thấy cảnh sát cơ động thường được huy động với số lượng lớn để thực hiện những nhiệm vụ mang tính khối lượng nhiều. Còn 113 là cảnh sát để đối phó ngay lập tức đối với những tình huống phát sinh bất ngờ để duy trì an ninh trật tự.
Đấy là suy nghĩ của mình, còn định nghĩa đúng thì chắc phải xin giáo trình của trường an ninh thôi.