Hic thuộc TOYOTA bác ạ, có mấy xe ra như LS 460L, rồi LS460LH đừng hỏi nhé xịn lém đó